Shopping Cart

Reklamačný poriadok

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením, napríklad e-mailom na adrese info@zuzalo.sk (pre najrýchlejšie vybavenie odporúčame email). Na tento účel odporúčame použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz a vyplniť vo svojom počítači.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Tovar nám zašlite poštou alebo kuriérom späť na adresu: Zuzalo s.r.o., Rovinka 1157, 900 41 Rovinka, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14 dňovej lehoty. Pokiaľ bol súčasťou objednávky darček, je potrebné poslať ho spolu s vráteným tovarom späť. Prosíme, aby ste nám tovar nezasielali na dobierku.

Po odstúpení od zmluvy vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, teda kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k vám (t.j. cenu dopravy). To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.

Platba za zakúpený tovar vám bude uhradená po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate vy (teda cenu dopravy naspäť do skladu). Tovar odporúčame poistiť. Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. To zahŕňa aj prípadné poškodenie pri doprave späť k nám.

Zhrnutie odporúčaného postup pre rýchle vybavenie vrátenia tovaru:

  1. Oznámte nám emailom, že vraciate tovar. K emailu priložte vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy. Nezabudnite vyplniť číslo objednávky a číslo bankového účtu, na ktorý pošleme vrátené peniaze.
  2. Dôkladne zabaľte tovar a pošlite ho na adresu Zuzalo s.r.o., Rovinka 1157, 900 41 Rovinka. Urobte tak do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy. Doklad o odoslaní tovaru si uschovajte. Dopravné náklady na cestu znášate vy. Prosíme, tovar neposielajte na dobierku.
  3. Po obdržaní tovaru alebo dokladu o odoslaní tovaru vám bezodkladne vrátime peniaze.

3. Reklamácia vadného tovaru

Všetky informácie o podaní a vybavení reklamácie nájdete v našich obchodných podmienkach. V prípade, že ste sa rozhodli v zákonnej lehote tovar reklamovať, informujte nás o tom bezodkladne emailom na adrese info@zuzalo.sk alebo poštou na adrese Zuzalo s.r.o., Rovinka 1157, 900 41 Rovinka. V tele emailu uveďte o aký tovar ide, opis vady a priložte doklad o kúpe. Pre urýchlenie reklamácie nám môžete poslať rovno vyplnený reklamačný formulár.

Krmivo bez nezmyslov

100% čisté zloženie

Doprava zdarma

pri objednávke nad 49€

Jednoduché vrátenie tovaru

do 14 dní

100% Bezpečný nákup

MasterCard / Visa