Your Cart

Súťaž jún

ŠTATÚT SÚŤAŽE

“Súťaž o hrdinu mesiaca jún”

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na

jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: Zuzalo s.r.o.

Sídlo: Rovinka 1157

IČO: 52 954 927

DIČ: 2121214117

Zapísaný v registri:

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od (18.6.2020) do (25.6.2020). V tomto termíne je možné prihlásiť sa do

súťaže.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť každý kto splní podmienky, bližšie špecifikované v bode 4. Podmienky

účasti v súťaži

Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec spoločnosti.

4. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže splnil podmienky na jednej zo

sociálnych sieti – Facebook alebo Instagram

Facebook podmienky:

1. Like (Páči sa mi to) na súťažný post

2. Like (Páči sa mi to) na Facebook stránku Zuzalo Slovensko

3. Napíšte do komentára akého psíka máte alebo aké je vaše vysnívane plemeno

Instagram podmienky:

1. Sleduj Instagram účet Zuzalo Slovensko (@Zuzalo_sk)

2. Označ dvoch priateľov v komentári

5. Výhra

Výhrou v súťaži je

1x Vegánska odmena Benevo Pawtato Sticks s čučoriedkami 120 g

1x Bombelly udržateľné krmivo pre psov Full belly meal 1,5 kg

1x Pivo pre psov Bottom Sniffer 330 ml

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne

prihlásených účastníkov náhodným spôsobom.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené v komentári na Facebooku a Instagrame. Víťaz bude

priamo kontaktovaný Organizátorom formou súkromnej správy cez výhercov sociálny profil. Ak víťaz

nebude reagovať na oznámenie výhry do 7 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru

nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

7. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode

nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

8. Ochrana osobných údajov

Viac o ochrane osobných údajov si môžete prečítat na https://zuzalo.sk/obchodnepodmienky/

ochrana-osobnych-udajov/

9. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť

Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto

záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná,

spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Bratislave, dňa 17.06.2020

Krmivo bez nezmyslov

100% čisté zloženie

Doprava zdarma

pri objednávke nad 59€

Jednoduché vrátenie tovaru

do 14 dní

100% Bezpečný nákup

MasterCard / Visa

PREDAJŇA

Zuzalo – chovateľské potreby
Grösslingová 11, 811 09
Bratislava – Staré Mesto

Po – Pia 10:30 – 13:00 a 13:30 – 18:00

So
10:00 – 14:00